Kwadratuur

Nice Kwadratuur “Barra Barra” review :

“….Cinematografisch is de muziek van het Belgische Kaboom Karavan zeker te noemen. Beklijvend en rijk aan suspens kluistert ze de bereidwillige luisteraar aan de speakers : niet narratief, noch louter ondersteunend, want de muziek van Kaboom Karavan staat op zichzelf en blijft zo ook overeind…. Hier geen eenduidige stemmingmakerij, maar een poëtisch en interessant geluid dat rijk is aan details, waarbij alle kleine bouwstenen organisch in één geheel samen getrokken worden.Alles wordt gelijkmatig in de mix gezet. Niets overheerst, waardoor een fascinerende gelaagdheid ontstaat.Naast het zorgvuldig opgebouwde totaalplaatje, bezit de muziek van Kaboom Karavan ook de gave om de tijd stil te zetten.Dit heeft een desoriënterend effect dat nog versterkt wordt door het ruimtelijke geluid, waardoor de luisteraar alle vaste grond onder de voeten verliest.Hoe mooi en esthetisch gaaf het allemaal wel niet kan zijn, valt het best te horen in ‘Down the Out’. Bij rammelende geluiden in verschillende kleuren en registers verschijnt een breed uitgesponnen en daardoor erg vage melodie, waarna het geluid steeds verder wordt uitgebouwd tot de wereld van de luisteraar begint te tollen, zelfs zonder speakers in surroundopstelling. Een indrukwekkende ervaring die louter en alleen gecreëerd wordt door de uitgekiende muzikaliteit van Bram Bosteels. Een muzikaliteit die van ‘Barra Barra’ als geheel een ijzersterk album maakt. ” 

full review ( + audiofragment & free concerttickets ) here :